Αθλητική διατροφή | Cibus

Τα προγράμματα διατροφής απευθύνονται σε άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και δημιουργούνται με βάση το άθλημα και τις ανάγκες του κάθε ατόμου, ώστε να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά , να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προπονήσεις, στους αγώνες, καθώς και να επέλθει η καλύτερη αποκατάσταση τους. Η αθλητική διατροφή προσαρμόζεται ανάλογα με  τους αθλητικούς στόχους, τον τύπο, τον όγκο και την ένταση της προπόνησης, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του σώματος του κάθε αθλούμενου.