Ο ρόλος του διατροφικού πλάνου είναι η εκπαίδευση και η δημιουργία μιας ισορροπημένης σχέσης με το φαγητό ανάλογα με την διατροφική διαταραχή (νευρική ανορεξία, νευρική βουλιμία, αδηφαγία). Ο κύριος σκοπός των συνεδριών είναι η υποστήριξη των ατόμων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος τους και να διατηρηθεί στην μετέπειτα ζωής τους.