Πόσο σημαντική είναι η σωστή διατροφή για τις προπονήσεις

  • Δήμητρα Γλυνού
  • 10 Ιανουάριος

Καταβάλλεις μεγάλη προσπάθεια στις προπονήσεις σου, αναζητώντας πάντα την καλύτερη απόδοση και την επίτευξη των στόχων σου. Είναι πιθανό να έχεις δώσει περισσότερη σκέψη στο γεύμα σου πριν από την προπόνηση από το γεύμα μετά την προπόνηση. Αλλά η κατανάλωση των σωστών θρεπτικών συστατικών μετά την άσκηση είναι εξίσου σημαντική με αυτά που καταναλώνεις πριν. Η κατανάλωση μετά από προπόνηση είναι...

Περισσότερα